Elektronické formuláře

Po vyplnění elektronického formuláře jej můžete odeslat na úřad. Před finálním odesláním je možné formulář opatřit elektronickým podpisem, nebo jej odeslat bez podpisu.

Po kliknutí na tlačítko „Podepsat“ se Vám formulář stáhne do Vašeho zařízení (ve formátu PDF), kde jej můžete následně opatřit elektronickým podpisem a opětovně jej nahrát na portál.

Nahrání provedete buď přetažením PDF souboru na pole k tomu určené, případně nalistováním souboru (tlačítko „Vybrat soubor“).

Pomocí tlačítka „Odeslat formulář“ následně odešlete podání na úřad.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...