Profil uživatele

Jak si zobrazíte profil uživatele?

V levé horní části základní nabídky v menu přihlášeného uživatele zvolte „Můj profil“.

V bloku „Základní údaje“ jsou zobrazeny vaše identifikační a kontaktní údaje.

V bloku „Způsoby přihlášení“ jsou zobrazeny možnosti přihlašování do portálu.

V bloku „Subjekty, k jejichž datům mám přístup“ jsou zobrazeny všechny subjekty (tj. právnické i fyzické osoby včetně vás), k jejichž datům máte v rámci Portálu Občana přístup.

Jak si změníte kontaktní údaje?

Pomocí tlačítka „ZMĚNIT“ v levé horní části bloku můžete editovat vaše kontaktní údaje a případně zapnout notifikace.

Jak trvale odstraníte svá data z portálu?

Použitím dalšího tlačítka v levé spodní části bloku můžete trvale odstranit svoji registraci z Portálu Občana (pro další používání portálu bude nutné se opět zaregistrovat).

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...