Potřebuji vyřídit

Neplacení výživného na dítě

1.    Základní informace k životní situaci

Co dělat, když jeden z rodičů neplatí výživné na dítě. O prvotní informaci a pomoc je možné obrátit se na Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, který vysvětlí rodiči možné další postupy. Na webových stránkách Magistrátu města Liberec je nutné si vyhledat příslušného sociálního pracovníka oddělení podle trvalého pobytu dítěte a telefonicky si domluvit schůzku či se osobně dostavit na úřad.

 • Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou schopny samy se živit, zejména po dobu jejich přípravy na budoucí povolání. Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů. Při rozsahu jejich vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Žijí-li rodiče spolu, přihlédne se i k péči rodičů o společnou domácnost. 
 • Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného. Soud postupuje stejným způsobem, žijí-li rodiče spolu, avšak jeden z nich neplní dobrovolně své povinnosti k nezletilému dítěti. 
 • Pokud povinný rodič neplní dobrovolně vyživovací povinnost stanovenou rozsudkem soudu, má druhý rodič možnost požádat příslušný okresní soud o výkon rozhodnutí (exekuce) pro neplnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti.
 • Při dlouhodobém neplacení výživného povinným rodičem se rodič, který je oprávněn výživné za dítě přijímat, může obrátit na orgány činné v trestním řízení (Policie České republiky, státní zastupitelství) a podat oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti druhým rodičem. Ten se neplacením výživného může dopustit trestného činu zanedbání povinné výživy.
 • Nově si může rodič nezaopatřeného dítěte požádat na příslušném úřadu práce o dávku náhradního výživného. Podmínkou pro výplatu této dávky je prokázání, že probíhá exekuční řízení proti povinnému rodiči, popř. že bylo zastaveno pro nemajetnost. Bližší informace a formuláře k žádostem na tuto dávku lze získat na úřadu práce. 

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte, který je oprávněn přijímat výživné za nezletilé dítě.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním návrhu (osobně, poštou) na výkon rozhodnutí k příslušnému okresnímu soudu, podáním oznámení na neplnění vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti na Policii České republiky, podáním žádosti o dávku nahrazující výživné na příslušném úřadu práce.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

V rámci poradenství na Magistrátě města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, jinak u příslušného okresního soudu, úřadu práce nebo u Policie České republiky. 

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec 4 (budova S-Tower)

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při tomto jednání není nutné dokládat nějaké písemnosti.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro poradenství nejsou stanoveny.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Oba rodiče, případně jejich právní zástupci.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na žádost umožnit nahlédnout do veškerých listinných podkladů, které vyžaduje soud, policie.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Magistrát města Liberec, odboru sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí je možné kontaktovat také prostřednictvím elektronické služby:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 588/2020 Sb., zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě

13.      Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Rozchod rodičů – úprava poměrů k dítěti
 • Rozchod rodičů – úprava styku s dítětem

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kontaktní osoba

 • Bc. Jana Špringlová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel: 485 244 810,
  e-mail:
  springlova.jana@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 28. 2. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

 

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...