Potřebuji vyřídit

Poradenství po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče

1.    Základní informace k životní situaci

Mladý dospělý po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče může požádat sociálního kurátora Magistrátu města Liberec o poradenství a pomoc při vstupu do jeho samostatného života.

 • Sociální kurátor pomáhá mladým dospělým po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče při startu do jejich nového života a poskytuje jim poradenství.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Mladý dospělý, tedy nezaopatřená zletilá osoba do 26 let věku nebo nezaopatřená nezletilá osoba, které byla přiznána plná svéprávnost, a před dosažením zletilosti (plné svéprávnosti) mu byla nařízena ústavní výchova nebo byl svěřen do náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.).

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Mladý dospělý se s pěstounem (poručníkem) dostaví za sociálním kurátorem, který vyhodnotí situaci mladého dospělého. Podle aktuálně zjištěných potřeb klienta se domluví na způsobu spolupráce, případně společně vypracují individuální plán klienta. Součinnost klienta se sociálním kurátorem při tvorbě a hodnocení individuálního plánu je jednou z podmínek pro poskytnutí dávky opakujícího se zaopatřovacího příspěvku, který vyplácí úřad práce.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálních činností.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálních činností, Dr. M. Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4 (budova S-Tower, přízemí).
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při prvním jednání je nutné předložit občanský průkaz.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené se spoluprací s kurátorem pro dospělé nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Individuální plán mladého dospělého se vypracovává před podáním žádosti o opakující se zaopatřovací příspěvek.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Podle okruhu řešení vzniklé situace (např. úřad práce, Policie ČR, probační služba, neziskové organizace zaměřující se na problematiku závislostí, školy…).

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po žadateli je požadována součinnost, veškeré jednání je na bázi dobrovolnosti.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Kurátora pro dospělé lze kontaktovat i prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

13.      Jaké jsou související předpisy

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že mladý dospělý s kurátorem pro dospělé nespolupracuje, tedy neposkytuje součinnost při vyhodnocování a aktualizaci individuálního plánu, kurátor pro dospělé informuje příslušný úřad práce a mladému dospělému nárok na zaopatřovací příspěvek zaniká.

16.      Nejčastější dotazy

Co je zaopatřovací příspěvek opakující se a kdo na něj má nárok?

 • Zaopatřovací příspěvek opakující se je dávka, která je určena pro mladé dospělé odcházející z ústavních zařízení a mladé dospělé odcházející z náhradní rodinné péče (pěstounská péče, poručenství apod.). Prostřednictvím této dávky pomáhá stát pokrýt výdaje např. na úhradu nákladů na bydlení, na nákup oblečení, obuvi, osobních potřeb nebo školních potřeb.
 • Nárok vzniká, jestliže mladý dospělý strávil před nabytím plné svéprávnosti alespoň 1 rok ve zprostředkované pěstounské péči – tedy u pěstounů, se kterými nemá příbuzenský vztah, nebo v nařízené ústavní výchově, nebo žil alespoň 3 roky v nezprostředkované pěstounské péči, kdy o něj osobně pečují například prarodiče, tety, strýcové apod.
 • Dále musí být mladý dospělý nezaopatřený, bezúhonný a musí spolupracovat se sociálním kurátorem při vypracování, vyhodnocování a aktualizaci individuálního plánu.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální péče, oddělení sociálních činností

Kontaktní osoba

 • Mgr. Jana Kulhánková, MBA, vedoucí oddělení sociálních činností, tel: 485 244 930,
  e-mail:
  kulhankova.jana@magistrat.liberec.cz

Popis byl naposledy aktualizován

 • 22. 02. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Individuální plán mladého dospělého vypracovává sociální kurátor s klientem na společné schůzce.

 

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...