Potřebuji vyřídit

Ubytování nízkého standardu – poskytnutí přístřeší

1.    Základní informace k životní situaci

Ubytovací jednotky jsou určeny zejména pro osoby bez přístřeší a osoby, které nesplňují podmínky pro přidělení jiných typů bydlení. Jedná se o zařízení poskytující ubytování sociálně vyloučeným osobám, u kterých je předpoklad či zjevná snaha změnit svou krizovou životní situaci. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich způsobem života.

Doba ubytování:

 • na dobu určitou 6 měsíců (s možností prodloužení pouze ve výjimečném případě, žádost o prodloužení smlouvy o ubytování musí být podána nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby ubytování a podléhá výběrovému řízení a schválení Radou města Liberec).

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoby bez přístřeší a osoby, které nesplňují podmínky pro přidělení jiných typů bydlení, nejsou ochotny spolupracovat, patří mezi neplatiče apod.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Písemné žádosti se přijímají a evidují na odboru sociální a bytové politiky.

Přidělování ubytovací jednotky probíhá dle Ubytovacího a domácího řádu ubytovny schváleného Radou města Liberec. Žádost o přidělení ubytovací jednotky je projednána v Poradní skupině pro bydlení a schválena Radou města Liberec.

Počet ubytovacích jednotek v ubytovně Kateřinská č. p. 156:

 • 10

Výše nájemného:

 • 60,- Kč/m2

4.    Na které instituci životní situaci řešit

 • Ubytovna  nízkého standardu – poskytnutí přístřeší, Kateřinská č. p. 156,  460 14 Liberec, tel. 485 123 810
 • Statutární město Liberec, odbor sociální a bytové politiky.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Ubytovna  nízkého standardu – poskytnutí přístřeší, Kateřinská č. p. 156,  460 14 Liberec, tel. 485 123 810
 • Na odboru sociální a bytové politiky s adresou pracoviště: budova Uran - 1. máje č. p. 108, Liberec, bytový úsek - 2. patro, tel.: 485 244 964, kancelář č. 19.
 • Veškeré dokumenty lze také doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • občanský průkaz (doklad totožnosti),
 • kopie přiznání ID nebo kopie průkazky ZTP/P (u dětí ZTP) – pokud je přiznán.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené s řešením výše uvedené žádosti nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou pevně stanoveny, podléhají časovému plánu zasedání Rady města Liberec.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) v řešení životní situace

Rada města Liberec, Centrum bydlení Liberec.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Součinnost ve věci výše uvedené, a to zejména při vstupní registraci na Centru bydlení Liberec, při provádění místního šetření, prohlídky a předání bytu ubytovací jednotky, podpisu nové nájemní smlouvy o ubytování.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb.

13.      Jaké jsou související předpisy

Pravidla pro přidělování bytů – Hospodaření s byty ve vlastnictví SML schválenými Radou města Liberec dne 16. 2. 2021.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nedodržení podmínek nájemní smlouvy o ubytování lze uplatnit sankce dle platné legislativy tj. Zákon č. 89/2012 Sb.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

Obdržíte na Ubytovně v Kateřinkách č. p. 156 Liberec.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální a bytové politiky

Kontaktní osoba

 • Bc. Jiří Beneš, vedoucí střediska Naděje Kateřinky
 • e-mail: jiri.benes@nadeje.cz, +420 485 123 810, +420 604 121 070

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

Žádost o poskytnutí ubytování - ubytovna v ul. Kateřinská, č. p. 156 Liberec XVII
Žádost o prodloužení ubytování - ubytovna v ul. Kateřinská, č. p. 156 Liberec XVII

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...