Potřebuji vyřídit

Vzdání se řidičského oprávnění

1.    Základní informace k životní situaci

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. Tohoto oprávnění se lze vzdát.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského oprávnění osobně.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání oznámení.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11–14 v přízemí.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný doklad totožnosti žadatele
  • řidičský průkaz žadatele

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bezplatně.

V případě částečného vzdání se řidičského oprávnění pro nějaké skupiny, se podává žádost
o nový řidičský průkaz. Zde je poplatek 200 Kč ve lhůtě do 20 kalendářních dnů, nebo 700 Kč ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Odevzdání řidičského průkazu

  • držitel řidičského průkazu nebo jím zmocněná osoba je povinna odevzdat řidičský průkaz zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít. 

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

13.      Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

16.      Nejčastější dotazy

Vzdal jsem se řidičského oprávnění skupiny C (nákladní vozidla), neboť jsem se vzhledem ke svému věku domníval, že tuto skupinu již nebudu potřebovat. Nyní bych však chtěl skupinu C vrátit. Stačí o to pouze požádat nebo musím absolvovat nějaké přezkoušení, popř. autoškolu?

V daném případě musíte absolvovat v autoškole kompletní výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny C, včetně závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti, tj. zkoušky:

  • z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy,
  • ze znalostí ovládání a údržby vozidla, jde-li o žadatele o řidičské oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
  • z praktické jízdy s výcvikovým vozidlem.

17.      Další informace

Vzdání se řidičského oprávnění vezme příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě oznámení na vědomí a nerozhoduje o odnětí řidičského oprávnění.

Částečné vzdání se řidičského oprávnění je důvodem pro vydání nového řidičského průkazu v rozsahu zbývajících udělených skupin či podskupin řidičského oprávnění, kterých se držitel nevzdal.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Výměna řidičského průkazu.

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar

  • Odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů

Kontaktní osoba

  • Pracovník / pracovnice přepážky č. 11–14, registrace řidičů, tel. 485 243 819

Popis byl naposledy aktualizován

  • 2. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Žádost se nevyplňuje předem.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...