Potřebuji vyřídit

Zajištění pohřbu

1. Základní informace k životní situaci

Pro případ úmrtí a dalších informací slouží nonstop linka:

 • 485 243 459

Zdravotnické a sociální zařízení – Pokud dojde k úmrtí ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, osoba zajišťující pohřbení obdrží od tohoto zařízení List o prohlídce zemřelého, a s tímto listem se dostaví na pohřební službu statutárního města Liberce sídlící v budově krematoria na adrese U Krematoria 460, Liberec. Zde sjedná pohřeb.

Úmrtí mimo zařízení – Pokud dojde k úmrtí například doma, musí být nejprve zavolán lékař, který ohledá tělo zesnulého a vyplní List o prohlídce zesnulého. Jakmile osoba zajišťující pohřbení obdrží tento list, může poté zavolat pohřební službu, která zesnulého převeze.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba. Každý občan má právo být osobou zajišťující pohřbení, a to jak pohřbením formou kremace, tak i pohřbením do země.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba zajišťující pohřbení, která již obdržela List o prohlídce zesnulého, se dostaví osobně do kanceláře krematoria v Liberci, kde sjedná pohřeb. S sebou na pohřební službu si vezme:

 • List o prohlídce zemřelého
 • Svůj občanský průkaz
 • Oblečení pro zesnulého

Platba je možná kartou nebo v hotovosti.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberce, odbor správy veřejného majetku, oddělení komunálních služeb.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osoba zajišťující pohřbení se dostaví sama nebo s doprovodem do kanceláře pohřební služby:

 • Adresa pohřební služby:
 • U Krematoria 460
 • 46001 Liberec

Touto těžkou životní situací Vás provedou naše referentky:

 • Kateřina Fikejsová: 485 243 459, 770 167 246
 • Radomíra Hakenová: 485 243 537, 771 121 402

Pro případ úmrtí a dotazy s nimi spojené, slouží nonstop linka:

 • 485 243 459

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • List o prohlídce zemřelého
 • Občanský průkaz vypravitele pohřbu

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úhrada pohřbu dle ceníku pohřební služby:

·         https://www.pohrebvliberci.cz/pohrebni-sluzba/nabidka-a-cenik-sluzeb

Platba hotově nebo kartou v budově krematoria v Liberci.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Osoba zajišťující pohřbení má na zajištění pohřbu 96 hodin od úmrtí. Pokud nezajistí pohřeb do doby 96 hodin od úmrtí, postará se o zajištění pohřbu obec.

Osoba zajišťující pohřbení, nebo také vypravitel pohřbu, může být pouze jedna.

Na pohřební službě může vypravitel sjednat:

 • Pohřbení – kremací (žehem)
 • Pohřbení – uložení těla do hrobu

Pohřbení může být bez obřadu nebo s obřadem.

 • Pohřbení bez obřadu – Proběhne pouze kremace (pohřeb žehem) nebo uložení těla do země.
 • Pohřbení s rozloučením – obřad civilní (obřadní síně v krematoriích) nebo také církevní (kostel, kaple)

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Doklady zesnulého se musí odevzdat na matriku v místě, kde došlo k úmrtí.

Na matrice se vyzvedává také úmrtní list.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou související předpisy

Řád veřejného pohřebiště a ceník pohřební služby dostupný na:  

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jsou stanoveny  v Zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů v Řádu veřejných pohřebišť a v Zákoně č. 251/2016 Sb.

16. Nejčastější dotazy

https://www.pohrebvliberci.cz/dotazy-a-odpovedi

17. Další informace

Na nonstop telefonní lince: 485 243 459

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

 • Správa hřbitovů: Pronájem hrobového místa
 • Matrika: Vyřízení úmrtního listu

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor správy veřejného majetku

Kontaktní osoba:

 • Ing. Kovačičin Jiří, vedoucí oddělení komunálních služeb
 • tel.: 48 524 3876, kovacicin.jiri@magistrat.liberec.cz 

Popis byl naposledy aktualizován

 • 15. 06. 2022

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Předem připravené formuláře nejsou potřeba.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...