Potřebuji vyřídit

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu

1.    Základní informace k životní situaci

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen neprodleně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského oprávnění.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti a osobní účast žadatele.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11–14 v přízemí.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti,
 • poškozený nebo zničený řidičský průkaz žadatele

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • Správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu ve lhůtě do 20 dnů 200 Kč v hotovosti, nebo platební kartou při podání žádosti na přepážkovém pracovišti.
 • Správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu do 5 pracovních dnů 700 Kč v hotovosti, nebo platební kartou při podání žádosti na přepážkovém pracovišti.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu". Toto potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání, po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale pouze pro provoz na území ČR. Po uplynutí doby platnosti potvrzení vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění druhopis řidičského průkazu.
 • Nový řidičský průkaz bude vydán ve lhůtě do 20 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, při expresní žádosti do 5 pracovních dnů.
 • Týká-li se hlášení mezinárodního řidičského průkazu České republiky, bude jeho duplikát vystaven neprodleně, zpravidla na počkání.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 —

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 —

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Z důvodu ztráty či odcizení lze využít i elektronické podání:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

 —

17.      Další informace

 —

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Řidičský průkaz – vydání (udělení řidičského oprávnění).

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů

Kontaktní osoba

 • Pracovník / pracovnice přepážky č. 11–14, registrace řidičů, tel. 485 243 819

Popis byl naposledy aktualizován

 • 2. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Žádost se nevyplňuje předem.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...