Další informace

Platná územně plánovací dokumentace a podklady všech obcí v ORP Liberec.

Územně plánovací dokumentace

Právní předpisy města.

Právní předpisy

Elektronický odkaz na EZAK a registr smluv.

EZAK a registr smluv

Aktuální informace pro příslušný kalendářní rok před splatností poplatku za odpad a poplatku ze psů.

Poplatek za odpad a poplatek ze psů

Odkaz na web https://bezpecnadoprava.liberec.cz/ kde je možné nalézt informace o hlavních uzavírkách a investičních akcích SML.

Bezpečná doprava

Odkaz na web https://vyjadreni.liberec.cz/, přes který lze požádat o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení.

Síť veřejného osvětlení

Odkaz na informace o aplikaci Marushka Photo.

Marushka Photo

Informace o nočním klidu plus výjimky z nočního klidu.

Informace o nočním klidu

Veškeré formuláře, které se týkají „bytů“.

Formuláře

Informace jednotlivých odborů Magistrátu města Liberce.

Odbory magistrátu

Odkaz na on-line objednávání pro přepážkové služby Magistrátu města Liberce.

On-line objednání přepážkových služeb

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...