Další informace

Platná územně plánovací dokumentace a podklady všech obcí v ORP Liberec

Územně plánovací dokumentace

Právní předpisy města

Právní předpisy

Elektronický odkaz na EZAK a registr smluv

EZAK a registr smluv

Aktuální informace pro příslušný kalendářní rok před splatností poplatku za odpad a poplatku ze psů

Poplatek za odpad a poplatek ze psů

informace o hlavních uzavírkách a investičních akcích SML

Bezpečná doprava

Služba, která umožňuje požádat o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení

Síť veřejného osvětlení

Odkaz na informace o aplikaci Marushka Photo

Marushka Photo

Informace jednotlivých odborů Magistrátu města Liberce

Odbory magistrátu

Odkaz na on-line objednávání pro přepážkové služby Magistrátu města Liberce

On-line objednání přepážkových služeb

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...