Potřebuji vyřídit

Souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

1.    Základní informace k životní situaci

Souhrnné vyjádření je ucelenou informací za celý odbor, která obsahuje základní podmínky realizace stavby, případně jiného záměru. Obvykle je vydáváno pro potřeby řízení vedeného obecným stavebním úřadem a žadatel i tento úřad se z něj dozví, jaké podmínky bude muset respektovat a jaká povolení a souhlasy si musí opatřit.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel (fyzická nebo právnická osoba) nebo zplnomocněný zástupce.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Forma ani obsah žádosti nejsou stanoveny. Je vhodné využít přiložený nezávazný formulář, záměr popsat co nejpodrobněji a přiložit projektovou dokumentaci. Čím podrobnější žádost bude, tím menší je riziko, že záměr nebude možné objektivně posoudit.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Osobně:

Na kontaktním místě odboru životního prostředí (kancelář č. 331) v budově Nového magistrátu (nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1) se službu konajícím pracovníkem v úřední době odboru (pondělí a středa, 8:0017:00)

Písemně:

Prostřednictvím pošty, případně podáním na podatelně úřadu v budově historické radnice (nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1)

Úplné informace o úřední době magistrátu jsou uvedeny na této stránce: https://www.liberec.cz/uredni-doba-magistratu/. Celý odbor životního prostředí, včetně kontaktního místa, je nepřepážkovým pracovištěm.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Rozsah není stanoven. Doporučujeme využít přiložený nezávazný formulář a předložit projektovou dokumentaci (po vyřízení věci bude vrácena žadateli).

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30–60 dnů ode dne podání žádosti.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Poskytnutí součinnosti při případném odstraňování vad podané žádosti a prověření stavu na místě.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím a s úřadem je možno komunikovat (mimo osobního jednání):

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • další související právní předpisy

13.      Jaké jsou související předpisy

Všechny složkové zákony, podle kterých odbor životního prostředí vykonává činnost.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vydané vyjádření může být přezkoumáno nadřízeným krajským úřadem.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

16.      Nejčastější dotazy

Je nezbytné předložit projektovou dokumentaci?

  • Není. Obsah žádosti záleží čistě na žadateli. Pokud ale ze žádosti nebude možné zjistit rozhodná fakta (typicky: plošný rozsah stavby, umístění okolních dřevin a jejich možné ovlivnění, způsob napojení stavby na inženýrské sítě, vzhled objektu,…), vyjádření nebude možné vydat.

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • Odbor životního prostředí

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován:

  • 29. 07. 2022

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...