Potřebuji vyřídit

Pořádání akce na náměstí Dr. E. Beneše nebo v ulici 5. května

1.    Základní informace k životní situaci

Pro povolení akce na náměstí Dr. E. Beneše nebo ulice 5. května je třeba vyplnit formulář (na konci článku).

Pro pořádání akcí na Soukenném náměstí kontaktujte paní Ohnsorgovou z odboru dopravy – 485 243 838 (žádost je ke stažení na konci článku).

Před podáním žádosti je nutné si nejprve ověřit volný termín v kalendáři akcí na oddělení kultury, viz kontakty níže.

  • Finanční podpora kulturních akcí
  • Pomoc s propagací akce na náměstí - pro podporu propagace kulturní či sportovní akce, která se koná na náměstí Dr. E. Beneše, pošlete aktuální plakát na e-mail langova.jana@magistrat.liberec.cz. Akce bude automaticky zařazena do kalendáře akcí na webu www.visitliberec.eu.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel – PFO, FO podnikající, FO nepodnikající

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • Vyplnit žádost o zvláštní užití náměstí / ulice 5. května a ohlásit konání akce statutárnímu městu Liberec – vyplněním formuláře o konání veřejnosti přístupné akce.

Dále přílohou žádosti musí být:

  • přesný zákres rozmístění zařízení (stánků, pódia apod.) dle přílohy žádosti

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor kultury, školství a cestovního ruchu

5.    Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor kultury, školství a cestovního ruchu – kontaktní osoba Eva Rázková – razkova.eva@magistrat.liberec.cz

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vyřízení prvotní žádosti a jejího posouzení se neplatí žádný poplatek.

Užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl je zpoplatněno dle vyhlášky 3/2016. Osvobození od poplatku je zároveň u akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.  Dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce je užívání nám. Dr. E. Beneše zpoplatněno 10 Kč/m2 pro reklamní akce a filmová natáčení. Kulturní, sportovní a benefiční akce jsou od tohoto poplatku osvobozeny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost se podává minimálně 30 dní před termínem konání akce na podatelnu magistrátu.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.       Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Jaké formy doručení použít:

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

  • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
  • datová schránka: ID 7c6by6u,
  • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12.       Podle kterého právního předpisu se postupuje

13.       Jaké jsou související předpisy

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

  • 25. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...