Potřebuji vyřídit

Rybářský lístek

1.      Základní informace k životní situaci

Dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) a vyhlášky č. 197/2004 Sb. je pro výkon rybaření nutné mít vydaný rybářský lístek.

Rybářský lístek se vydává pro území celé ČR na dobu neurčitou (od 1. 11. 2017), 10 let, nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem (po novele č. 104/2011 Sb. s účinností od 1. 7. 2011), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Pod pověřený obecní úřad Liberec spadají tyto obce: Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rybářský lístek se může vydat:

 • majiteli dříve vydaného lístku (po jeho předložení),
 • žadateli po předložení Osvědčení o získané kvalifikaci (vydává Rybářský svaz).

V případě osob mladších 15 let se k výše uvedenému (předchozí rybářský lístek nebo osvědčení) vydává rybářský lístek ještě na základě předložení rodného listu (zkoumá se zde rozumová a volní vyspělost odpovídající jejich věku – dle § 31, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), případně zákonnému zástupci, který předloží svůj občanský průkaz a rodný list nezletilého.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel nejprve předloží starý rybářský lístek nebo Osvědčení o získané kvalifikaci, poté spolu s pracovníkem přepážky vyplní Žádost o vydání rybářského lístku, kde si také zvolí dobu, na kterou mu bude lístek vydán (30 dnů, 10 let nebo na dobu neurčitou).

Rybářský lístek se vydává většinou na počkání. Je možné ho vystavit i jiné osobě, ale pouze na základě plné moci.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem (po novele č. 104/2011 Sb. s účinností od 1. 7. 2011), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.

Pod pověřený obecní úřad Liberec spadají tyto obce: Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor správní a živnostenský, oddělení správních činností, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova nového magistrátu), přepážkové pracoviště č. 1–3, tel.: 485 243 889, v úředních hodinách magistrátu.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • osvědčení o získané kvalifikaci (z rybářského svazu) – doklad o získané kvalifikaci nemusí dokládat žadatel o vydání 30denního rybářského lístku,
 • dříve vydaný rybářský lístek,
 • platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře a rybářské stráže,
 • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad),
 • rodný list (originál) v případě žadatele mladšího 15 let

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rybářského lístku na 30 dnů:

 • 200 Kč

Vydání rybářského lístku na 10 let:

 • 500 Kč
 • 250 Kč – pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

Vydání rybářského lístku na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let:

 • 1000 Kč
 • 500 Kč – pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

Správní poplatek se hradí při podání žádosti a lze jej hradit hotově nebo platební kartou.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákonná lhůta je 30 dnů, ale rybářský lístek se zpravidla vystavuje na počkání.

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Za občana mladšího 15 let žádá o rybářský lístek zákonný zástupce (po předložení originálu rodného listu).

10.       Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné další úkony s podáním žádosti nesouvisí.

11.       Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o rybářský lístek není možné podat bez osobní účasti žadatele.

12.       Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

13.       Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.       Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

15.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

16.       Nejčastější dotazy

Mohu pro své dítě mladší 15 let získat rybářský lístek bez jeho přítomnosti?

 • Ano, zákonný zástupce (rodič) musí předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (originál).

Mohu si nechat vystavit rybářský lístek pro někoho jiného?   

 • Ano, ale jen na základě plné moci.

Mohu si nechat vystavit duplikát v případě ztráty lístku?

 • Ne, současné právní předpisy neumožňují tuto skutečnost. V případě odcizení, ztráty lístku je nutné zažádat o nový rybářský lístek, tzn., je nutné předložit Osvědčení o získané kvalifikaci od Rybářského svazu.

17.       Další informace

18.       Související životní situace a návody, jak je řešit

19.       Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • oddělení správních činností – SPSC

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován:

 • 27. . 2023

20.       Jaké jsou potřebné formuláře

Žádost o vydání rybářského lístku je vyplněna s žadatelem přímo na přepážce.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...