Potřebuji vyřídit

Vítání občánků

1. Základní informace k životní situaci

Vítání občánků je slavnostní obřad pro přivítání nově narozených občanů města Liberec.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zákonný zástupce dítěte.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Statutární město Liberec zve na vítání občánků rodiče s dětmi, které mají trvalé bydliště na území města Liberec (kromě městského obvodu Vratislavice nad Nisou). Pozvánka na obřad je zasílána automaticky na jméno a adresu trvalého bydliště dítěte. I bez této pozvánky mají rodiče možnost přihlásit své dítě k obřadu prostřednictvím formuláře „Přihláška na vítání občánků“. Podmínkou je trvalé bydliště dítěte na území města Liberec (bez Vratislavic nad Nisou).

4. Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor kultury, školství a cestovního ruchu.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Historická radnice, 1. patro, kancelář č. 118, Bc. Martina Matviaková, referentka oddělení kultury, tel. 485 243 382, e-mail: matviakova.martina@magistrat.liberec.cz

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obřady jsou určeny pro děti ve věku 3–12 měsíců.

Obřady vítání občánků se konají od září daného roku do poloviny května následujícího roku.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11. Elektronická služba, kterou lze využít

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

13. Jaké jsou související předpisy

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16. Nejčastější dotazy

Kdy budeme pozváni na obřad?

Obvykle ve 3–7 měsících věku dítěte, konkrétně nutno řešit s kontaktní osobou.

Je možné v obřadní síni fotografovat, natáčet?

Ano, bezplatně, za předpokladu nenarušení průběhu obřadu.

Je možné parkovat na náměstí před radnicí?

Ne.

Kde je možné zanechat kočárek?

Ve vestibulu radnice u recepce, prostor je hlídán městskou policií.

Jak dlouho obřad trvá?

20 až 30 minut.

Kolik osob se může zúčastnit obřadu v rámci jedné pozvánky?

Počet příbuzných a hostů není omezen.

17. Další informace

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar

  • odbor kultury, školství a cestovního ruchu

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

  • 25. 6. 2024

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Formuláře

Přihláška na vítání občánků

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...