Potřebuji vyřídit

Konzultace záměru stavby, studie apod., předprojektová příprava

1.    Základní informace k životní situaci

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • Žádost – Vyjádření SML k uvažovanému investičnímu záměru stavby, studie apod. jako budoucího účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (na konci článku)

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Podat žádost může kdokoliv se stavebním záměrem na území města Liberce.
 • Není podmíněno trvalým pobytem, státním občanstvím ani věkem.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • Žádost - Vyjádření SML k uvažovanému investičnímu záměru stavby, studie apod. jako budoucího účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona
 • Dokumentaci ke stavebnímu záměru, studii v elektronické nebo papírové formě.
 • Po obdržení žádosti Kancelář architektury vydá stanovisko k plánovanému záměru, případně kontaktuje žadatele a sjedná osobní schůzku k osobní konzultaci. Případně kancelář předá záměr k posouzení Radě architektů – poradní orgán Kanceláře architektury. O termínu konání  Rady architektů bude žadatel Kancelář architektury informován mailem nebo telefonicky.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor Kancelář architektury města

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Magistrát města Liberec, odbor Kancelář architektury města, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 (budova Nového magistrátu dv. č. 103).
 • Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou třeba žádné doklady. Je dobré přinést dokumentaci ke stavebnímu záměru, studii.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené s posouzení stavebního záměru na území Liberce nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou pevně stanoveny, podléhají časovému plánu zasedání Rady architektů

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Rada architektů města Liberec

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Soulad se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., §18 a §19 ve znění pozdějších předpisů. A dále soulad předmětné dokumentace s Politikou architektury a stavební kultury České republiky, dle Usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 22.
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. Část třetí Hlava I §20 - §25 ve znění pozdějších předpisů a s Politika architektury a stavební kultury České republiky dle Usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Podmínkou pro souhlasné vyjádření Kanceláře architektury města Liberec je dodržení podmínek a soulad s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Část třetí Hlava I §20 - §25 ve znění pozdějších předpisů a s Politikou architektury a stavební kultury České republiky dle Usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 22.
 • Soulad se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., §18 a §19 ve znění pozdějších předpisů. A dále soulad předmětné dokumentace s Politikou architektury a stavební kultury České republiky, dle Usnesení vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 22.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce spojené s posouzení stavebního záměru v Liberci nejsou stanoveny.

16.      Nejčastější dotazy

K žádosti žadatel připojí: celkovou situaci širších vztahů s vyznačením hranic požadovaného záměru, jeho vazby a vliv na okolí, urbanistický rozbor okolí a jeho vývoj, definování vztahů k soukromému, veřejnému a poloveřejnému prostoru.

Forma odevzdání je libovolná dle smyslu záměru, např. schémata, ideové skici, rešerše, příklady dobré praxe (soubory pdf).

 

Forma odevzdání viz. ČKA 2. výkonová fáze návrh stavby

https://www.cka.cz/cs/cka/lide-v-cka/pracovni-skupiny/ps-honorare/2017-standard-sluzeb-architekta/2017-standard-sluzeb-architekta.pdf , str. 6, dle smyslu záměru  (soubory pdf).

 • Objasnění podstatných urbanistických, architektonických, technických, dopravních, krajinných a ekologických vztahů
 • prostorové zobrazení záměru (zákres do fotografie nebo 3D nebo model dle rozhodnutí zpracovatele)
 • ideové skici, příklady dobré praxe, architektonická schémata, vysvětlující principy návrhu
 • architektonická situace s povrchy, s vegetací, s názvy ulic  a okolní zástavbou včetně č. p.
 • půdorysy parteru stavby, vypovídající řezy územím včetně plánované výstavby
 • pohledy stavby (pohled do ulice, v pohledově exponovaných místech zákres do fotografie), materiálové řešení fasád
 • krajinářské řešení, řešení veřejného prostoru soukromého a poloveřejného a jejich materiálové řešení, návrh stabiliáře, případně mobiliáře, oplocení, environmentální řešení - např. nakládání s dešťovými vodami
 • dopravní řešení, řešení dopravy v klidu, uliční profily

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor Kancelář architektury města

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 20. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...