Potřebuji vyřídit

Vyjádření statutárního města Liberec v pozici účastníka správních řízení týkajících se povolování staveb

1. Základní informace k životní situaci

Předmětné vyjádření se vydává, pokud stavební úřad nebo jiný správní orgán (odbor životního prostředí, odbor dopravy apod.) v rámci povolovacího řízení požaduje po žadateli vyjádření statutárního města Liberec a to:

- pokud žadatel není vlastníkem pozemku, musí předložit souhlas statutárního města Liberec dle §184a stavebního zákona jako vlastníka pozemku (např. pokud jsou přípojky inženýrských sítí vedeny přes pozemek ve vlastnictví statutárního města Liberec),

- pokud se záměr žadatele bude dotýkat sousedních pozemků, které jsou ve vlastnictví statutárního města Liberec, musí předložit jeho souhlas jako vlastníka sousedních pozemků,

- pokud je záměr nutné dopravně napojit přes komunikaci ve vlastnictví statutárního města Liberec, musí žadatel předložit jeho souhlas s dopravním připojením,

- popř. jiný souhlas týkající se povolování stavby zde neuvedený.

Žadatel také může před zahájením územního řízení požádat statutární město Liberec o vydání jeho souhlasu jako obce, která je účastníkem územního řízení.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Požádat může kdokoliv.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutné požádat písemně a je možné použít příslušný formulář včetně příloh, které jsou povinné vždy. Formulář je dostupný na konci článku a je nutné v něm vyplnit všechny náležitosti a dodat k němu povinné přílohy.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (budova Radnice) 3. patro, kancelář č. 303 nebo 304 v úřední hodiny (po a st 8:00–17:00 bez nutnosti předchozí domluvy, út a čt 8:00–16:00, pá 8:00–12:00 po předchozí dohodě).

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady (kromě povinných příloh – viz přiložený formulář).

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádost není zpoplatněna.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro vydání stanovisek statutárního města Liberec nejsou lhůty stanovené zákonem, ale řídí se vnitřními směrnicemi Magistrátu města Liberec.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní nejsou.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou vyžadovány.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

13. Jaké jsou související předpisy

Základní prováděcí předpisy – vyhlášky:

  • Provádějící vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné se neuplatňují.

16. Nejčastější dotazy

-

17. Další informace

-

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • Odbor územního plánování, oddělení samosprávných vyjadřování a majetkových dispozic

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován:

  • 13. 1. 2023

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Lze použít níže uvedený formulář.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...