Potřebuji vyřídit

Mezinárodní řidičský průkaz

Mezinárodní řidičský průkaz

1. Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz je vydáván podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) nebo Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), a to podle země, kterou hodlá žadatel navštívit. Tu uvádí žadatel do žádosti.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského oprávnění osobně, zastoupení není možné.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti a osobní účast žadatele.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů, nám. Dr.

E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11–14 v přízemí.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • platný doklad totožnosti 
  • řidičský průkaz
  • průkazovou fotografii s aktuální podobou žadatele

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 50 Kč. Poplatek lze uhradit hotově, nebo platební kartou při vydání mezinárodního řidičského průkazu přímo na přepážkovém pracovišti.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

16. Nejčastější dotazy

Lze použít fotografii digitální fotografii z řidičského průkazu, nebo z občanského průkazu?

  • Nelze, je nutné přinést vlastní analogovou průkazovou fotografii velikosti 3,5 x 4,5 cm.

17. Další informace

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar

  • Odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů

Kontaktní osoba

  • Pracovník / pracovnice přepážky č. 11–14, registrace řidičů, tel. 485 243 819

Popis byl naposledy aktualizován

  • 2. 1. 2023

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...