Potřebuji vyřídit

Výměna řidičského průkazu

1.    Základní informace k životní situaci

Výměna řidičského průkazu se týká držitele řidičského oprávnění,

 • kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
 • kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný,
 • který žádá o výměnu řidičského průkazu Evropských společenství nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz,
 • který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v řidičském průkazu,
 • který žádá o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz Evropských společenství ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského průkazu.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podání žádosti a osobní účast žadatele, případně elektronickou cestou (viz bod č. 11)
 • Cizinci, kteří žádají o vydání řidičského průkazu České republiky (udělení řidičského oprávnění), musí mít na území České republiky obvyklé bydliště, kde pobývají nejméně 185 dnů v kalendářním roce,
 • Žadatel o výměnu řidičského průkazu je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 59 Liberec 1 (budova bývalé knihovny), přepážkové pracoviště č. 11–14 v přízemí.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • platný doklad totožnosti
 • řidičský průkaz

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • V případě změny údajů v řidičském průkazu správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu ve lhůtě do 20 dnů 200 Kč v hotovosti, nebo platební kartou při podání žádosti na přepážkovém pracovišti.
 • V případě, že řidičský průkaz je měněn pouze z důvodu uplynutí jeho platnosti, jeho výměna je bez poplatku.
 • Správní poplatek činí při vyhotovení řidičského průkazu do 5 pracovních dnů 700 Kč v hotovosti, nebo platební kartou již při podání žádosti na přepážkovém pracovišti.
 • V případě podání elektronické žádosti z důvodu změny údajů činí správní poplatek při vyhotovení řidičského průkazu ve lhůtě do 20 dnů 160 Kč, či ve lhůtě do 5 pracovních dnů 560 Kč v hotovosti, nebo platební kartou při převzetí řidičského průkazu na přepážkovém pracovišti.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • Nejpozději do 20 kalendářních dnů od podání žádosti (správní poplatek 200 Kč)
 • Nejpozději do 5 pracovních dnů od podání žádosti (správní poplatek ve výši 700 Kč)

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

S převzetím nového řidičského průkazu odevzdat původní řidičský průkaz

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni

https://portaldopravy.cz

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968
 • Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949

13.      Jaké jsou související předpisy

 • Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.
 • Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

16.      Nejčastější dotazy

 

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání řidičského průkazu – udělení nového řidičského oprávnění.

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor dopravně správních agend, oddělení registrace řidičů

Kontaktní osoba

 • Pracovník / pracovnice přepážky č. 11–14, registrace řidičů, tel. 485 243 819

Popis byl naposledy aktualizován

 • 1. 12. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Žádost se nevyplňuje předem.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...