Potřebuji vyřídit

Územně plánovací informace

1. Základní informace k životní situaci

Smyslem územně plánovací informace je poskytnout základní informace z územního plánu příslušné obce k pozemkům uvedeným v žádosti. V územně plánovací informaci jsou vypsány regulace územního plánu vztahující se k pozemkům uvedeným v žádosti. O územně plánovací informaci se většinou žádá při vyřizování hypotečního úvěru, kdy finanční ústav požaduje po žadateli potvrzení, že na pozemcích, na kterých by chtěl stavět, je výstavba možná.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Požádat může kdokoliv.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutné požádat písemně a je možné použít příslušný formulář, který je dostupný na konci článku. Je nutné vyplnit všechny náležitosti uvedené ve formuláři a přiložit přílohu. Pokud nebude vyplněn bod IV a nebude přiložena příloha k žádosti, bude místo územně plánovací informace vydáno sdělení. Sdělení bude mít obsahové náležitosti prakticky stejné jako územně plánovací informace.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 (budova Radnice) 3. patro, kancelář č. 302, 303, 304 nebo č. 308 podle referenta, kterému bylo přiděleno řešené území a v úřední hodiny (po a st 8:00–17:00 bez nutnosti předchozí domluvy, út a čt 8:00–16:00, pá 8:00–12:00 po předchozí dohodě). Rozdělení území je znázorněno v mapě zde.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádost není zpoplatněna.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení není stanovena.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní nejsou.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou vyžadovány.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

13. Jaké jsou související předpisy

Základní prováděcí předpisy – vyhlášky:

  • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné se neuplatňují.

16. Nejčastější dotazy

-

17. Další informace

-

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • Odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován:

  • 18. 1. 2024

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) ani jeho související prováděcí vyhlášky nestanovily žádný konkrétní formulář. Byly ale stanoveny povinné obsahové náležitosti, které jsou obsaženy v níže přiloženém formuláři.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...