Potřebuji vyřídit

Ubytování nízkého standardu – noclehárna

1.    Základní informace k životní situaci

Noclehárna poskytuje služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení, přenocování a poskytnutí případného poradenství při řešení jejich nepříznivé životní situace. Cílem je snížit sociální a zdravotní rizika související s jejich způsobem života. V objektu noclehárny (ul. Kateřinská 156) je 24 hod. služba, kterou zajišťuje správce objektu. Přijímání osob do noclehárny se řídí kapacitou zařízení a pořadím příchozích. Podmínkou pro přijetí je bezinfekčnost.

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Muži a ženy bez domova ve věku od 18 let.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Doba poskytnutí noclehu: 

 • 1 noc s možností opakování

Cena za ubytování:

 • a 2. měsíc - 30 Kč/ 1 osoba/ 1 noc včetně lůžkovin
 • déle než 2 měsíce - 50 Kč/ 1 osoba/ 1 noc včetně lůžkovin

Počet lůžek: 

 • 39 lůžek

Provozní doba zařízení:

 • od 18.00 do 7.00 hod (v denních hodinách je zavřeno)

Pobyt je považován za nový, jestliže doba přerušení bude minimálně 3 měsíce.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

 • Ubytovna  nízkého standardu – poskytnutí přístřeší, Kateřinská č. p. 156,  460 14 Liberec, tel. +420 485 123 810
 • V nízkoprahovém denním centru Naděje, které najdete na adrese: Valdštejnská č.p. 259, Liberec.
 • tel +420 480 002 637, +420 775 868 854

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Ubytovna  nízkého standardu – poskytnutí přístřeší, Kateřinská č. p. 156,  460 14 Liberec, tel. +420 485 123 810
 • V nízkoprahovém denním centru Naděje, které najdete na adrese: Valdštejnská č.p. 259, Liberec.
 • tel +420 480 002 637, +420 775 868 854

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

občanský průkaz (doklad totožnosti)

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkony spojené s řešením výše uvedené žádosti nejsou zpoplatněny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) v řešení životní situace

Odbor sociální a bytové politiky, Centrum bydlení Liberec.

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dodržování ubytovacího řádu noclehárny Kateřinky.

11.      Elektronická služba, kterou lze využít

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

13.      Jaké jsou související předpisy

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

Obdržíte na Ubytovně v Kateřinkách č. p. 156 Liberec.

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor sociální a bytové politiky

Kontaktní osoba

 • Bc. Jiří Beneš, vedoucí střediska Naděje Kateřinky
 • e-mail: jiri.benes@nadeje.cz, +420 485 123 810, +420 604 121 070

Popis byl naposledy aktualizován

 • 18. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...