Potřebuji vyřídit

Dočasný zábor městského pozemku

1. Základní informace k životní situaci

Dočasné zábory pozemků, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako druh pozemku „ostatní plocha“ s využitím „ostatní komunikace“ nebo „silnice“, vyřizuje Odbor dopravy na samostatném formuláři.

 • parcelní číslo pozemku a katastrální území, o který má žadatel zájem
 • požadovaná výměra (nebo její část) pozemku
 • účel, pro který bude pozemek využit

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • Vyplněná žádost o dočasný zábor pozemku, do žádosti nutno uvést číslo pozemku a katastrální území, účel využití pozemku, a telefonické, popř. mailové spojení pro rychlý kontakt při zpracovávání žádosti
 • Snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, stačí orientační nákres
 • V případě podnikatelských subjektů kopii výpisu z rejstříku podnikatelských subjektů, u spolků ze spolkového rejstříku a stanovy spolku

Požadované dokumenty:

 • Žádost (formulář na konci stránky)
 • Snímek katastrální mapy

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel – případně zástupce na základě plné moci.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Pro fyzické osoby - Vyplnit žádost o dočasný zábor pozemku, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením, o kterou část se jedná a podat na podatelně statutárního města Liberce.
 • Pro právnické osoby a OSVČ – vyplnit žádost o dočasný zábor, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením o kterou část pozemku se jedná, přiložit popř. plnou moc k zastupování a podat na podatelně statutárního města Liberce.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec – odbor majetkové správy a sportu – oddělení sportu a majetkové evidence.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Statutární město Liberec, Jablonecká 41 (tzv. Liebiegova vila) – odbor majetkové správy a sportu, oddělení sportu a majetkové evidence.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta vyřízení závisí na projednávání s odborem ekologie a veřejného prostoru a odborem ekonomiky (tato lhůta vyřízení trvá orientačně cca 30 dní).

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Magistrát města Liberec:  

 • odbor ekologie a veřejného prostoru
 • odbor ekonomiky

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 • žadatel musí mít uhrazeny veškeré závazky vůči statutárnímu městu Liberec
 • po uplynutí doby dočasného záboru uhradit stanovenou cenu.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 • dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích

13. Jaké jsou související předpisy

 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné – jedná se o samosprávu.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

16. Nejčastější dotazy

17. Další informace

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor majetkové správy a sportu – oddělení majetkové evidence

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 23. 2. 2023

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...