Potřebuji vyřídit

Žádost o krátkodobé užívání místností v budovách magistrátu města

1.    Základní informace k životní situaci

 • požadovaná místnost
 • účel, pro který bude místnost využita
 • datum a doba užívání/pronájmu

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • Vyplněná žádost o krátkodobé užívání místností v budovách MML, do žádosti nutno uvést číslo požadované místnosti a účel jejího využití, datum a dobu pronájmu a telefonické, popř. e-mailové spojení pro rychlý kontakt při zpracovávání žádosti

Požadované dokumenty:

 • Žádost o krátkodobé užívání místností v budovách MML

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel – případně zástupce na základě plné moci.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Pro fyzické osoby - vyplnit žádost o krátkodobé užívání místností v budově MML a podat na podatelně statutárního města Liberce.
 • Pro právnické osoby a OSVČ – vyplnit žádost o krátkodobé užívání místností v budově MML a podat na podatelně statutárního města Liberce, popř. přiložit plnou moc k zastupování žadatele.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec – odbor majetkové správy a sportu – oddělení technické správy budov.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Statutární město Liberec – odbor majetkové správy a sportu – oddělení technické správy budov.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou stanoveny dle směrnice rady č. 18 Nájem, pacht a výpůjčky nemovitého majetku SML. Nájemné zahrnuje veškeré služby spojené s provozem místnosti (elektřina, vytápění, přístup na toalety, apod.) a je stanoveno paušální částkou za jednu hodinu (dle druhu zasedací místnosti).

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta vyřízení závisí na dostupnosti kompetentních osob, které žádost posoudí a schválí (tato lhůta vyřízení trvá orientačně cca 1 týden).

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

10.       Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dojde-li ke schválení pronájmu nebo výpůjčky je žadatel vyzván k podpisu smlouvy, kde je nutná osobní účast a předložení občanského průkazu. Do podpisu smlouvy musí mít žadatel uhrazeny veškeré závazky vůči statutárnímu městu Liberec.

11.       Jaké formy doručení použít:

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12.       Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
 • dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění

13.       Jaké jsou související předpisy

Směrnice rady č. 18 Nájem, pacht a výpůjčky nemovitého majetku statutárního města Liberec.

14.       Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné – jedná se o samosprávu.

15.       Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

16.       Nejčastější dotazy

17.       Další informace

V případě filmového natáčení ceny pronájmu stanoví primátor na základě doporučení porady vedení, a to ve spolupráci s filmovou kanceláří v závislosti na místně obvyklých podmínkách pronájmu za tímto komerčním užitím.

O žádostech o přenechání do bezplatného užívání (výpůjčka) rozhoduje primátor. Výpůjčka je zpravidla poskytována pro pořádání kulturních a společenských nekomerčních akcí, charitativních či propagujících SML.

18.       Související životní situace a návody, jak je řešit

19.       Kontakty 

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor majetkové správy a sportu – oddělení technické správy budov

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 4. 1. 2023

20.       Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...