Potřebuji vyřídit

Nájem, pacht nebo výpůjčka městského pozemku

1.    Základní informace k životní situaci

 • parcelní číslo pozemku a katastrální území, o který žadatel má zájem.
 • požadovaná výměra (nebo její část) pozemku
 • účel, pro který bude pozemek využit

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • Vyplněná žádost o nájem, pacht či výpůjčku pozemku, do žádosti nutno uvést číslo pozemku a katastrální území, účel využití pozemku, a telefonické, popř. mailové spojení pro rychlý kontakt při zpracovávání žádosti
 • Snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, stačí orientační nákres
 • V případě podnikatelských subjektů výpis z rejstříku podnikatelských subjektů, u spolků ze spolkového rejstříku a stanovy spolku

Požadované dokumenty:

 • Žádost
 • Snímek katastrální mapy
 • a případně:
 • výpis z podnikatelského nebo spolkového rejstříku
 • stanovy spolku

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel – případně zástupce na základě plné moci.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Pro fyzické osoby - Vyplnit žádost o pronájem, pacht nebo výpůjčku pozemku, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením, o kterou část se jedná a podat na podatelně statutárního města Liberce.
 • Pro právnické osoby a OSVČ – vyplnit žádost o pronájem, pacht nebo výpůjčku pozemku, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením o kterou část pozemku se jedná, přiložit výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registrační list, stanovy spolku popř. plnou moc k zastupování a podat na podatelně statutárního města Liberce.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec – odbor majetkové správy a sportu – oddělení sportu a majetkové evidence.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Statutární město Liberec, Jablonecká 41 (tzv. Liebiegova vila) – odbor majetkové správy a sportu, oddělení sportu a majetkové evidence.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta vyřízení závisí na projednávání odborů města a následně schválení v Radě města Liberec (tato lhůta vyřízení trvá orientačně cca 3 měsíce).

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Magistrát města Liberec:

 • odbor územního plánování,
 • kancelář architektury města,
 • odbor strategického rozvoje a dotací,
 • odbor správy veřejného majetku,
 • odbor ekologie a veřejného prostoru,
 • odbor sociální a bytové politiky,
 • odbor kultury, školství a cestovního ruchu
 • odbor životního prostředí,
 • odbor dopravně správních agend
 • popř. Městské lesy Liberec (u lesních pozemků)

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dojde-li ke schválení pronájmu, pachtu nebo výpůjčky je žadatel písemně vyzván k podpisu smlouvy, kde je nutná osobní účast a předložení občanského průkazu. Do podpisu smlouvy musí mít žadatel uhrazeny veškeré závazky vůči statutárnímu městu Liberec.

11.      Jaké formy doručení použít:

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
 • dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění

13.      Jaké jsou související předpisy

Směrnice rady č. 18 Nájem, pacht a výpůjčky nemovitého majetku statutárního města Liberec.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné – jedná se o samosprávu.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty 

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor majetkové správy a sportu – oddělení sportu a majetkové evidence

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 4. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...