Potřebuji vyřídit

Nájem a výpůjčky volných prostor nebo místností ve vlastnictví města

1.    Základní informace k životní situaci

 • označení volných prostor nebo místností (dále jen „nebytový prostor“) vč. uvedení čísla popisného/čísla evidenčního budovy (případně jiné označení nebytového prostoru), názvu ulice a označení části obce, ve které se nemovitost nachází
 • požadovaná výměra (nebo její část) nebytového prostoru
 • účel, pro který bude nebytový prostor využit

Na podatelnu Magistrátu města Liberec je nutné doručit:

 • Vyplněná „Žádost o nájem nebo výpůjčku volných prostor nebo místností ve vlastnictví statutárního města Liberec“ (dále jen „žádost“), do žádosti je nutno uvést číslo popisné/číslo evidenční budovy (případně jiné označení nebytového prostoru), název ulice a označení části obce, ve kterém se nemovitost nachází, výměru v m2, účel využití, a telefonické, popř. mailové spojení pro rychlý kontakt při zpracovávání žádosti
 • Snímek katastrální mapy se zákresem umístění nebytového prostoru, stačí orientační nákres
 • V případě podnikatelských subjektů výpis z rejstříku podnikatelských subjektů, u spolků ze spolkového rejstříku a stanovy spolku

Požadované dokumenty:

 • Žádost (na konci textu)
 • Snímek katastrální mapy se zákresem umístění nebytového prostoru

a případně:

 • Výpis z podnikatelského nebo spolkového rejstříku
 • Stanovy spolku

2.    Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel – případně zástupce na základě plné moci.

3.    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Pro fyzické osoby - Vyplnit žádost, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením, o kterou část nebytového prostoru se jedná a podat na podatelně statutárního města Liberce.
 • Pro právnické osoby a OSVČ – vyplnit žádost, přiložit kopii katastrální mapy s vyznačením o kterou část nebytového prostoru se jedná, přiložit výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, registrační list, stanovy spolku popř. plnou moc k zastupování a podat na podatelně statutárního města Liberce.

4.    Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec – odbor majetkové správy a sportu, oddělení sportu a majetkové evidence.

5.    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Statutární město Liberec, Jablonecká 41 (tzv. Liebiegova vila) – odbor majetkové správy a sportu, oddělení sportu a majetkové evidence.

6.    Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

8.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta vyřízení závisí na projednávání odborů města a následně schválení v Radě města Liberec (tato lhůta vyřízení trvá orientačně cca 3 měsíce).

9.    Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

10.      Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na základě vyplněné žádosti dojde ke zveřejnění záměru nájmu nebo výpůjčky předmětného nebytového prostoru. Po zveřejnění záměru je nutné se přihlásit do výběrového řízení na základě „Přihlášky k nabídkovému řízení na využití volných prostor nebo místnosti“ (Příloha č. 4 směrnice 18RM) a uhradit požadovanou jistinu.

Dojde-li ke schválení nájmu nebo výpůjčky, je žadatel písemně vyzván k podpisu smlouvy, kde je nutná osobní účast a předložení občanského průkazu. Do podpisu smlouvy musí mít žadatel uhrazeny veškeré závazky vůči statutárnímu městu Liberec.

11.      Jaké formy doručení použít:

Veškeré dokumenty lze doručit na podatelnu statutárního města Liberec.

Formy doručení:

 • osobně nebo písemně na adresu: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1,
 • datová schránka: ID 7c6by6u,
 • e-podatelna (nutný el. podpis): posta@magistrat.liberec.cz.

12.      Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
 • dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění

13.      Jaké jsou související předpisy

Směrnice rady č. 18 Nájem, pacht a výpůjčky nemovitého majetku statutárního města Liberec.

14.      Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné – jedná se o samosprávu.

15.      Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné.

16.      Nejčastější dotazy

17.      Další informace

18.      Související životní situace a návody, jak je řešit

19.      Kontakty 

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • odbor majetkové správy a sportu – oddělení sportu a majetkové evidence

Kontaktní osoba

Popis byl naposledy aktualizován

 • 16. 1. 2023

20.      Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...