Potřebuji vyřídit

Žádost o vyjádření subjektu technické infrastruktury a hlášení závad VO a SSZ

1. Základní informace k životní situaci

Žádost o vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení (VO) a světelného signalizačního zařízení (SSZ) (žádost) podává investor (stavebník) popřípadě jím pověřená osoba. Žádost slouží ke schematickému vyjádření položení sítí (kabelů) VO a SSZ. Žádost podává žadatel k vlastníku SO a SSZ SML, které je v této věci zastoupeno odborem správy veřejného majetku – správou VO a SSZ.

Hlášení závad veřejného osvětlení (VO) a Světelného Signalizačního Zařízení (SSZ) představuje informaci místních obyvatel o nefunkčnosti nebo poruše VO a SSZ. Hlášení podává oznamovatel vlastníku SO a SSZ SML, které je v této věci zastoupeno odborem správy veřejného majetku – správou VO a SSZ popřípadě přímo servisní organizaci SML, kterou jsou Technické služby města Liberec, příspěvková organizace (TSML p. o.).

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci žádosti o vyjádření k existenci sítí VO a SSZ jedná (žádá) investor (stavebník) popřípadě jím pověřená osoba.

Oznámení o nefunkčnosti nebo poruše VO a SSZ (hlášení poruch) je oprávněn podat každý občan, který takovýto nedostatek zjistí.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost se podává výhradně elektronicky prostřednictvím portálu Žádost o vyjádření subjektu technické infrastruktury. Veškeré podmínky a postupy pro řešení takovéto žádosti jsou uvedeny na tomto portálu.

Oznámení o nefunkčnosti nebo poruše VO a SSZ (hlášení poruch) lze provádět prioritně prostřednictvím portálu Hlášení závad VO a SSZ, odesláním elektronické pošty na adresu poruchyVO@tsml.cz popřípadě oznámením na telefonní číslo hlášení poruch 730 158 058. Prostřednictvím „chytrého“ telefonu lze takovéto hlášení provést načtením příslušného QR kódu a vyplněním příslušné tabulky. QR kódy lze nalézt na všech sloupech VO a SSZ zhruba ve výši očí dospělého člověka.  

4. Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, oddělení technické správy.  

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o vyjádření k existenci sítí VO SSZ lze řešit v katastru SML prostřednictvím portálu https://vyjadreni.liberec.cz/index.html. Hlášení závad VO a SSZ prostřednictvím výše uvedeného portálu, e-mailové adresy a telefonního čísla pouze v rámci katastrálního území Statutárního města Liberec kromě městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Veškeré podklady jsou postupně vyžádány v portálu vyjádření. Hlášení poruch je anonymní.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyjádření je zpracováno bezplatně.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti jsou vyřizovány průběžně bez prodlevy.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Technické služby města Liberec, p. o.           

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

11. Elektronická služba, kterou lze využít

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-

13. Jaké jsou související předpisy

-

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Není potřeba opravných prostředků.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

16. Nejčastější dotazy

-

17. Další informace

Žádosti i hlášení řeší odbor správy veřejného majetku – správa VO a SSZ. Technická realizace oprav – TSML p. o.           

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar: Odbor správy veřejného majetku – Správa VO a SSZ

Kontaktní osoba:

  • Ing. Karel Havlišta, referent oddělení technické správy, tel.: 485 243 884
  • Milan Benda, specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení, tel.: 485 234 882
  • Ing. Jaromír Švanda, specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení, tel.: 485 234 883

Popis byl naposledy aktualizován:

  • 11. 1. 2023

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vše je obsaženo v příslušných portálech (bod č. 3 a 11).

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...