Potřebuji vyřídit

Žádost o náhradu škody

1. Základní informace k životní situaci

Žádost o náhradu škody lze podat v případě poškození zdraví, poškození vozu a poškození majetku.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ve věci žádosti o náhradu škody žádá poškozený, případně zákonný zástupce.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě poškození zdraví (v souvislosti se změnou občanského zákona se při úrazech, ke kterým došlo po datu 1. 1. 2014, nevyplňuje „posudek o bolestném“) je třeba po ukončení léčby doručit:

 • vyplněný formulář statutárního města Liberec o náhradu škody (lze jej vyplnit na oddělení technické správy odboru správy veřejného majetku)
 • kopie všech lékařských zpráv k danému úrazu
 • situační zákres (lze jej připravit s příslušným referentem)
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro pojišťovnu
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro statutární město Liberec
 • podnikatelé a právnické osoby - vyplněné oznámení o škodné události

V případě poškození vozu je třeba doručit:

 • vyplněný formulář statutárního města Liberec o náhradu škody (lze jej vyplnit na oddělení technické správy odboru správy veřejného majetku)
 • kopii ŘP
 • kopii technického průkazu, pokud byl vydán a nebyl odebrán
 • kopii osvědčení o registraci silničního vozidla
 • fotodokumentaci poškození a poškozených dílů
 • fakturu za opravu poškození nebo přibližnou cenovou kalkulaci škody (např. cenovou nabídku opravy, v případě opravy svépomocí účty od materiálu atd.)
 • situační zákres (lze jej připravit s příslušným referentem)
 • potvrzení o dopravní nehodě (v případě, že nehodu šetřila Policie ČR)
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro pojišťovnu
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro statutární město Liberec
 • podnikatelé a právnické osoby - vyplněné oznámení o škodné události

V případě poškození majetku je třeba donést:

 • vyplněný formulář  statutárního města Liberec o náhradu škody (lze jej vyplnit na oddělení technické správy odboru správy veřejného majetku)
 • fotodokumentaci poškození
 • fakturu za opravu poškození nebo přibližnou cenovou kalkulaci škody (např. cenovou nabídku opravy, v případě opravy svépomocí účty od materiálu atd.)
 • doklad o nabytí předmětné věci,
 • situační zákres (lze jej připravit s příslušným referentem)
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro pojišťovnu
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů - pro statutární město Liberec
 • podnikatelé a právnické osoby - vyplněné oznámení o škodné události

Na základě žádosti bude provedeno místní šetření příslušným správcem, popř. zjištění provádění zimní údržby, na základě kterého odbor správy veřejného majetku napíše stanovisko k předmětné pojistné události. Spis je pak předán prostřednictvím firmy RENOMIA, a. s. k vyřízení Generali české pojišťovně, a. s.

4. Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku, oddělení technické správy.

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádosti lze řešit osobně na odboru správy veřejného majetku, oddělení technické správy (Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V - Liebiegova vila), telefonicky: Pavla Hanušová - tel.: 485 243 881.

Úřední hodiny Po, St 8.00–17.00 hod., Út, Čt 8.00–16.00 hod. (objednaní klienti), Pá 8.00–12.00 hod. (objednaní klienti). Každý poslední pátek v měsíci je sanitární den. 

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 3.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Žádost je zpracována bezplatně.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti, v případě, že žádost byla doručena kompletně.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Technické služby města Liberec, p. o., RENOMIA, a. s., Generali česká pojišťovna, a. s.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze uskutečnit prostřednictvím:

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
 • vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
 • zákon č. 361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

13. Jaké jsou související předpisy

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud Statutární město Liberec za škodu neodpovídá, lze se v předmětné události obrátit na Technické služby města Liberec, p. o., která dle § 27 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích odpovídá za škodu jako správce komunikace.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

16. Nejčastější dotazy

17. Další informace

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 • Odbor správy veřejného majetku

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován:

 • 11. 1. 2023

20. Jaké jsou potřebné formuláře

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...