Potřebuji vyřídit

Zřízení služebnosti – věcného břemene

1. Základní informace k životní situaci

  • parcelní číslo pozemku a katastrální území, který je ve vlastnictví statutárního města Liberec
  • výměra (nebo její požadovaná část) pozemku
  • účel, pro který bude pozemek využit

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti podává pouze vlastník sítě (popř. zmocněný zástupce nebo investor).

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyplnit žádost o zřízení služebnosti – věcného břemene (žádost odevzdat ve dvojím vyhotovení)

Současně s touto žádostí předkládají:

pro smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti:

        situační výkres s vyznačeným zákresem trasy

        vyjádření k žádosti o souhlas statutárního města Liberec (vydává odbor územního plánování), popř. kopii plné moci

pro smlouvu o zřízení služebnosti:

        geometrický plán s vyznačením služebnosti – 3x originál

        kopii smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, popř. kopii plné moci

4. Na které instituci životní situaci řešit

Statutární město Liberec – odbor správy veřejného majetku

5. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Statutární město Liberec, Jablonecká 41 – odbor správy veřejného majetku (Jana Sedláčková - 485 243 757)

6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K podání žádosti nejsou nutné žádné doklady.

7. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ceny věcných břemen – služebností jsou stanoveny dle interního předpisu schváleného Radou města Liberec č. 151/2023 ze dne 7. 2. 2023.

8. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti potvrdí referent odboru správy veřejného majetku žadateli přijetí žádosti, následně lhůta vyřízení závisí na projednávání v orgánech města.

9. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Odbor majetkové správy a sportu - oddělení sportu a majetkové evidence.

10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dojde-li ke schválení žádosti, je žadatel písemně vyzván k podpisu smlouvy, kde je nutná osobní účast a předložení občanského průkazu.

11. Elektronická služba, kterou lze využít

Portál pro podání žádosti o zřízení věcného břemene - https://vb.liberec.cz/app/intro.html

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje

dle zák. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

13. Jaké jsou související předpisy

Interní předpis pro zřizování věcných břemen – služebností schválený Radou města Liberec č. 151/2023 ze dne 7. 2. 2023.

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné – jedná se o samosprávu.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nedodržení podmínek stanovených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti je stanovena smluvní pokuta ve výši složené zálohy dle této smlouvy.

16. Nejčastější dotazy

17. Další informace

18. Související životní situace a návody, jak je řešit

19. Kontakty

Za správnost návodu odpovídá útvar:

  • Odbor správy veřejného majetku

Kontaktní osoba:

Popis byl naposledy aktualizován

  • 15. 06. 2022

20. Jaké jsou potřebné formuláře

https://vb.liberec.cz/app/intro.html

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...